Společnost

MARKUS TRADING byla založena v roce 1995 jako nástupce společnosti Markus zřízené v roce 1993.
Společnost je v reorganizaci.

Dřívější obchodní a servisní organizace pro průmysl obalového skla začala pracovat na zdokonalení dodávek a kompletaci s ohledem na potřeby zákazníka na konci 20. a na začátku 21. století. To později vedlo k originálnímu návrhu servomechanismů plungeru (2003), servoodnímače (2004) a servoobraceče (2004), od konstrukce a výroby prototypů k jejich testům a výrobě.

Další komerčně úspěšný produkt Markus Trading je systém EPS pro plnou kontrolu tlaku v čase pro předfuk a konečné foukání a mechanismus razníku.

Zde v Markus Trading jsme otevřeni všem novým nápadům, takže další zdokonalené dílce, sestavy a servomechanismy, které vzniknou na základě zkušenosti naší i spolupracujících firem, lze brzy očekávat.

Kontakty

Markus Trading s.r.o.
Průmyslová zóna Vesecko 488
511 01 Turnov
Česká republika

Telefon / fax: +420 481 322 572
Telefon / fax: +420 481 313 850

E-mail: markus.trading@mybox.cz - sekretariát
E-mail: markus.trading@mymail.cz - sekretariát
E-mail: markus.trading@cbox.cz - Ervín Rouček