Společnost

MARKUS TRADING byla založena v roce 1995 jako nástupce společnosti Markus zřízené v roce 1993.

Dřívější obchodní a servisní organizace pro průmysl obalového skla začala pracovat na zdokonalení dodávek a kompletaci s ohledem na potřeby zákazníka na konci 20. a na začátku 21. století. To později vedlo k originálnímu návrhu servomechanismů plungeru (2003), servoodnímače (2004) a servoobraceče (2004), od konstrukce a výroby prototypů k jejich testům a výrobě.

Další komerčně úspěšný produkt Markus Trading je systém PPCS s ventily EPS pro plnou kontrolu tlaku v čase pro předfuk a konečné foukání a mechanismus razníku.

Zde v Markus Trading jsme otevřeni všem novým nápadům, takže další zdokonalené dílce, sestavy a servomechanismy, které vzniknou na základě zkušenosti naší i spolupracujících firem, lze brzy očekávat.

Připravujeme pro Vás nové www stránky!

Kontakty

Markus Trading s.r.o.
Zavřená 1517
463 11 Liberec
Česká republika

E-mail: e.roucek@markus-trading.cz - Ing. Ervín Rouček
E-mail: r.sretr@markus-trading.cz - Ing. Rostislav Šretr
E-mail: d.tomasek@markus-trading.cz - Ing. Dušan Tomášek